CUIDEM LA SEVA
COMUNITAT
ENLLAÇ D'INTERÉS
 
 
  
 


Administrador de Finques Montsoriu va néixer fa deu anys amb l'objectiu d'administrar comunitats de propietaris i que ara a més ofereix els serveis de mediador d'assegurances de responsabilitat civil i de mediador de dret privat col·legiat.

Com administrador de finques col·legiats nacional Nº 34.897 tenim la formació i capacitació determinades pel Codi Civil Català i la Llei de l'Habitatge i, a més, hem de ser avalats i assumir el codi deontològic del propi col·legi professional.

D'altra banda som mediadors de dret privat col·legiats Nº M000014 amb la formació corresponent d'acord a la Llei 15/2009 de 22 de juliol de Mediació en l'àmbit del Dret Privat.

Per últim, actualment donem el servei de mediador d'assegurances de responsabilitat civil Nº CO46841593438P per a comunitats i habitatges a través de CATALANA OCCIDENTE.

Administració de Finques Montsoriu ofereix els seus serveis als municipis de les comarques de La Selva i Girones, Tordera i Sant Celoni.

C/ Baixada de l'estació Nº4, Local 2º  C.P.17450-Hostalric (Girona) Tel/FAX 972864431 info@afmontsoriu.es