CUIDEM LA SEVA
COMUNITAT
ENLLAÇ D'INTERÉS
 
 
  
 


  • TAXACIONS

Taxacions d'inmobles, tant habitatges  com de places d'aparcament i cases.
 
  • LLOGUER

Contractes de LLoguer d'habitatges.
Fiances INCASOL.

  • LLEI PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Registre de Protecció de Dades de Caràcter Personal davant la AEPD.
Registre d'Activitats de Tractament a partir de maig de 2018.
Mantenim i complim el Reglament (UE) 2106/679 de Protecció de Dades.
Redacció de Documents de Seguretat.
 
  • RECLAMACIÓ DE REBUTS
Certificacions de deutes.
Reclamació en primera instància als deutors.
Procediment Monitori.
Demanda Executiva.
 
  • RECLAMACIONS PER VICIS I/O DEFECTES
Reclamacions davant Promotor/Constructor/Arquitectes.
Reclamacions davant la Secretaria d'Habitatge.
Reclamacions davant l'ajuntament.
 
  • TRAMITACIÓ D'AJUDES PER REHABILITACIÓ
Sol·licituts per a fer la Inspecció Tècnica de l'edifici.
Sol·licituts d'ajudes davant l'administració per a rehabilitacions.
 
  • ADAPTACIONS A NOVES NORMATIVES
Reglament de Baixa Tensió.
Reglaments de manteniment d'aparells elevadors.
Reglaments de defensa contra incendis.
Adaptació de les antenes de TDT. 
 
  • CONSUM ENERGÈTIC
Estudis de consum energètic.
Valoració per a estalviar en el consum.
Certificacions energètiques per a la venda o lloguer.
 

C/ Baixada de l'estació Nº4, Local 2º  C.P.17450-Hostalric (Girona) Tel/FAX 972864431 info@afmontsoriu.es